O nama

Preduzeće Vectram d.o.o. bavi se projektovanjem:

  • termotehničkih,
  • elektrotehničkih i
  • hidrotehničkih instalacija u industriji i građevinarstvu,
  • rukovođenjem i koordinacijom pri izradi projektne dokumentacije
  • pružanjem savetodavnih usluga