Preduzeće Vectram d.o.o. se bavi projektovanjem termotehničkih, elektrotehničkih i hidrotehničkih instalacija u industriji i građevinarstvu, rukovođenjem i koordinacijom pri izradi projektne dokumentacije kao i davanjem savetodavnih usluga.